ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಇಜಯ್ 

ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಆಜ್ ಡಿಸಂಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್  7 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. 

 

ವಿಗಾರ್ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 
ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್, ಇಜಯ್

 

 

St Francis Xavier Church, Bejai 

There will be confessions in preparation for CHRISTMAS, today Monday 21st December from 4 pm to 7 pm. 

 

Parish Priest

AND 

Vice President 

St Francis Xavier Church, Bejai

 
Write your Comments on this Article
Your Name
Native Place / Place of Residence
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the characters in the image above
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. Bejaichurch.com reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.

Parish Directory


RELATED NEWS & EVENTS

Important Notice to Bejai Parishioners

Important Notice to Bejai Parishioners 

As per our Bishop’s guidelines we have cancelled SAUHARDHA CHRISTMAS celebration.

SUNDAY PUBLICATIONS: 13.12.2020

SUNDAY PUBLICATIONS: 13.12.2020

We remain grateful to our parishioners for your whole hearted support extended for the celebration of the annual feast of our parish on last Sunday.

SUNDAY PUBLICATIONS: 06.12.2020

SUNDAY PUBLICATIONS: 06.12.2020

Wish you all a happy feast of our patron St Francis Xavier. We the clergy of Bejai Parish wish you the very best. Be assured of our prayers for you.

SUNDAY PUBLICATIONS: 08.11.2020

SUNDAY PUBLICATIONS: 08.11.2020

We remain grateful to all of you for supporting us to celebrate Rosary Day in front of the Marian Grotto on 31.10.2020.

SUNDAY PUBLICATIONS: 01.11.2020 31st Sunday of Ordinary Time

SUNDAY PUBLICATIONS: 01.11.2020 31st Sunday of Ordinary Time

Tomorrow (2nd November) there will be two masses in the morning at 6.00am and 7.00am and there

SUNDAY PUBLICATIONS: 25.10.2020

SUNDAY PUBLICATIONS: 25.10.2020

Under the leadership of Catholic Sabha & ICYM you are invited to join in the vehicle blessing ceremony soon after the mass in front of the main entrance

SUNDAY PUBLICATIONS: 18.10.2020

SUNDAY PUBLICATIONS: 18.10.2020

Today we celebrate the Mission Sunday. All of us are called to be the apostles of Christ and at the same time give witness to Him through our Life.

Sunday Publication 11.10.2020

Sunday Publication 11.10.2020

Today, ICYM organizes ‘Career Guidance’ programme for the youth of our parish at 9.00 am in SFX Hall. All young adults beginning from class X

Sunday Publication

Sunday Publication


21 Children will be receiving their First Holy Communion today at 10.00 a.m. special mass.